Polityka prywatności

Informacja o ochronie prywatności

(Ostatnia aktualizacja: marzec 2019 r.)

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie firmą DOM Medica. Ochrona prywatności jest dla nas ważna. Chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobie i rodzajach zbieranych przez nas danych osobowych oraz wyjaśnić metody ich wykorzystywania.

Prosimy o zapoznanie się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych dla pacjentów oraz Informacją o przetwarzaniu danych osobowych dla partnerów biznesowych.

Pragniemy zwrócić uwagę, że nasze strony nie zawierają linków do stron zewnętrznych. Poza tym niektóre lokalne strony internetowe grupy Fresenius Kabi mogą zawierać inne oświadczenia o ochronie prywatności. Wizyty na tych stronach internetowych podlegają odpowiedniej polityce prywatności.

Zbieranie i wykorzystywanie Państwa danych

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej nie zbieramy Państwa danych osobowych.

Pliki cookies

Nasza strona internetowa nie wykorzystuje plików cookies.

Wnioski, zapytania i skargi

W każdej chwili możecie Państwo zwrócić się o informacje dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych, w tym, między innymi, ich pochodzenia, odbiorców i celów przetwarzania. Ponadto możecie Państwo zwrócić się o informacje dotyczące dostępu do swoich danych, uzyskać ich kopię, zlecić korektę albo zażądać usunięcia danych osobowych, pod warunkiem, że ich przechowywanie nie jest wymagane przez inne przepisy. Możecie też złożyć skargę (w zakresie określonym przez prawo). W takim przypadku niezwłocznie potwierdzimy otrzymanie skargi i zbadamy każdą, która dotyczy naszego sposobu zarządzania danymi osobowymi. Macie Państwo prawo cofnięcia zgody lub żądania usunięcia swoich danych osobowych w dowolnym czasie. W takim przypadku prosimy o kontakt z nami korzystając z poniższych danych kontaktowych. Subskrypcje mogą również zostać anulowane w dowolnym czasie.

Macie Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do naszego Inspektora Ochrony Danych.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących kwestii dostępu lub korekty danych osobowych prosimy o kontakt z nami (na adres poczty elektronicznej: info@dommedica.pl, kierując wiadomość, zawierającą w tytule słowa “dane osobowe”) lub z naszym Inspektorem Danych Osobowych pod adresem:

Fresenius Kabi AG

Pierre Kaufmann

Data Protection Officer

Else-Kröner-Straße 1

61352 Bad Homburg

Germany

E-mail: dataprotectionofficer@fresenius-kabi.com