Współpraca

Oferta pracy dla lekarzy

Wymagania:

 • Specjalista: anestezjologii i intensywnej terapii lub specjalista chorób płuc

 • Ważne prawo wykonywania zawodu

Zakres współpracy:

 • Opieka nad pacjentem wentylowanym mechanicznie w warunkach domowych

 • Wizyty domowe wg harmonogramu + dostępność telefoniczna

 • Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi procedurami

Wymagania:

 • Specjalista w zakresie: chirurgii, chirurgii onkologicznej, anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, pediatrii, gastroenterologii, medycyny paliatywnej, onkologii

 • Ukończony kurs „Żywienie dojelitowe w warunkach domowych” bądź gotowość do jego ukończenia
 • Ważne prawo wykonywania zawodu

Zakres współpracy:

 • Opieka nad pacjentem żywionym dojelitowo w warunkach domowych

 • Wizyty domowe wg harmonogramu + dostępność telefoniczna

 • Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi procedurami

Oferta pracy dla pielęgniarek

Wymagania:

 • Ukończona specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego lub ukończony kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa anestezjologicznego

 • Ważne prawo wykonywania zawodu

 • Dodatkowo wymagane roczne doświadczenie zawodowe

Zakres współpracy:

 • Opieka nad pacjentem wentylowanym mechanicznie w warunkach domowych

 • Wizyty domowe wg harmonogramu + dostępność telefoniczna

 • Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi procedurami

Wymagania:

 • Ukończony kurs „Żywienie dojelitowe w warunkach domowych” bądź gotowość do jego ukończenia

 • Ważne prawo wykonywania zawodu

Zakres współpracy:

 • Opieka nad pacjentem żywionym dojelitowo w warunkach domowych

 • Wizyty domowe wg harmonogramu + dostępność telefoniczna

 • Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi procedurami

Oferta pracy dla fizjoterapeutów

Wymagania:

 • Ważne prawo wykonywania zawodu

Zakres współpracy:

 • Rehabilitacja  pacjentów wentylowanych mechanicznie w warunkach domowych

 • Wizyty domowe wg harmonogramu

 • Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi procedurami

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV zawierającego poniższą klauzulę na adres: info@dommedica.pl
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”