Domowe żywienie dojelitowe

Kto może zostać objęty opieką żywieniową?

• Pacjent, który nie wymaga dalszego pobytu w szpitalu, ale z powodu braku możliwości przyjmowania pokarmu drogą naturalną, w ilości wystarczającej do utrzymania przy życiu, wymaga długotrwałego podawania substancji odżywczych (diet przemysłowych) drogą inną niż doustna.

Przykłady jednostek chorobowych, w których stosowane jest żywienie dojelitowe:

• Schorzenia neurologiczne z zaburzeniami połykania:

  • stan po udarze mózgu,
  • mózgowe porażenie dziecięce,
  • stan po urazie ośrodkowego układu nerwowego,
  • stwardnienie rozsiane,
  • demencja (choroba Alzheimera, choroba Parkinsona).

• Choroby nowotworowe :

  • nowotwory głowy i szyi,
  • nowotwory górnego odcinka przewodu pokarmowego,
  • nowotwory klatki piersiowej,
  • chemioterapia.

Co wchodzi w zakres opieki żywieniowej?

• Przeszkolenie pacjenta lub opiekuna w zakresie zasad opieki nad chorym żywionym dojelitowo.
• Indywidualnie ustalany program żywienia.
• Kompleksowa opieka medyczna obejmująca  m.in.: stały kontakt  telefoniczny z personelem medycznym, regularne wizyty lekarza i pielęgniarki w domu pacjenta oraz badania kontrolne.
• Dostawa produktów i sprzętu do żywienia dojelitowego (sprzęt jednorazowy, zapewnienie pompy do żywienia dojelitowego – w zależności od potrzeb pacjenta) oraz materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych do domu pacjenta.

Żywienie dojelitowe w warunkach domowych – dokumenty:

1. Skierowanie do poradni żywieniowej.
2. Kopia dokumentacji medycznej potwierdzającej kwalifikację do leczenia żywieniowego.

Świadczenie refundowane przez NFZ.