Profesjonalna opieka
w Twoim domu

Profesjonalna opieka
w Twoim domu

Naszą misją jest
troska o życie

Z procedury żywienia dojelitowego w warunkach domowych mogą korzystać wszyscy pacjenci, którzy nie muszą być już hospitalizowani, ale nie mają możliwości przyjmowania pokarmu drogą naturalną w ilości wystarczającej do przeżycia. Potrzebują oni długotrwałego wsparcia żywieniowego z wykorzystaniem specjalistycznych diet przemysłowych i muszą być karmieni drogą inną niż doustna.

Aby zostać objętym żywieniem dojelitowym w warunkach domowych, konieczne jest posiadanie przez pacjenta sztucznego dostępu do przewodu pokarmowego, czyli:

 • gastrostomii,
 • PEG,
 • PEJ,
 • jejunostomii lub mikrojejunostomii,
 • zgłębnika nosowo-jelitowego,
 • zgłębnika nosowo-żołądkowego.

Dodatkowo potrzebne są dokumenty:

 • skierowanie do Poradni Żywieniowej – skierowanie do leczenia żywieniowego w warunkach domowych dietą przemysłową wystawiane jest przez lekarza z oddziału szpitalnego, na którym przebywał pacjent lub przez lekarza rodzinnego;
 • karta informacyjna leczenia szpitalnego wraz z informacją dotyczącą dalszego leczenia żywieniowego (dietami przemysłowymi);
 • dokument potwierdzający prawo do świadczeń zdrowotnych.

DOM Medica zapewnia pajentowi dostawy do domu produktów i sprzętu koniecznego do żywienia dojelitowego (pompy, sprzętu jednorazowego), a także materiałów opatrunkowych i środków dezynfekujących. Zarówno pacjent, jak i jego opiekun są przeszkalani przez personel medyczny DOM Medica w zakresie zasad opieki nad chorym żywionym dojelitowo.

Pacjent pozostaje pod stałą opieką medyczną. Lekarz i pielęgniarka odbywają regularne wizyty u chorego oraz przeprowadzają badania kontrolne. Ma on też zapewnioną możliwość kontaktu telefonicznego z personelem medycznym. Lekarz prowadzący może na bieżąco modyfikować rodzaj i ilość przyjmowanej diety przemysłowej, dopasowując ją indywidualnie do pacjenta.

Masz skierowanie do leczenia żywieniowego lub nie masz go, ale jest Ci potrzebne? Skontaktuj się z nami! Podpowiemy, jakie kroki musisz podjąć.

Skontaktuj się z nami

Z opieki domowej wentylacji mechanicznej mogą korzystać wszyscy pacjenci, którzy nie muszą być już hospitalizowani, ale wymagają ciągłej lub okresowej terapii oddechowej z wykorzystaniem respiratora, a także potrzebują stałego specjalistycznego nadzoru lekarza, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji. Należy pamiętać, że domowa wentylacja mechaniczna zawsze jest kontynuacją leczenia szpitalnego.

Aby zostać objętym leczeniem respiratorem w warunkach domowych, konieczne jest skierowanie od lekarza. Dodatkowo potrzebne są:

 • karta informacyjna leczenia szpitalnego,
 • wszelkie wyniki badań pacjenta, jakie są w posiadaniu jego lub opiekunów,
 • kwalifikacja do objęcia opieką domową wydana przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii.

Pacjent, który otrzymuje skierowanie do wentylacji mechanicznej w warunkach domowych, w DOM Medica jest zaopatrywany w specjalistyczną aparaturę, bez której niemożliwa byłaby realizacja świadczenia. Zarówno pacjent, jak i jego opiekunowie przechodzą niezbędne szkolenie, które przeprowadza personel medyczny DOM Medica. Ponadto otrzymują poradniki i narzędzia, które mają za zadanie wspierać ich w codziennej pielęgnacji.

Pacjent, przebywając w domu, pozostaje pod opieką zespołu długoterminowej opieki domowej, w której skład wchodzą: lekarz, pielęgniarka i fizjoterapeuta. Przychodzą oni z wizytami do chorego tak często, jak jest to wskazane przez NFZ.

Masz skierowanie na domową wentylację mechaniczną? Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami