Profesjonalna opieka
w Twoim domu

Profesjonalna opieka
w Twoim domu

Profesjonalna opieka
medyczna w Twoim domu

Postępowanie w trakcie wentylacji

Pacjenci korzystający z domowej wentylacji mechanicznej DOM Medica bezpłatnie otrzymują wszelkie niezbędne wyroby medyczne, respirator, materiały zużywalne oraz dodatkowe urządzenia, jeśli okażą się potrzebne (np. koncentrator tlenu). Dodatkowo mają zapewnioną kompleksową opiekę personelu medycznego: lekarza anestezjologa, w zależności od potrzeb też lekarzy innych specjalizacji, pielęgniarki, fizjoterapeuty. Koszty leczenia w całości pokrywa NFZ.

Schemat wizyt specjalistycznych oraz prawo do określonej ich liczby zależy od stanu pacjenta, czasu i rodzaju wentylacji.

W razie jakichkolwiek niepokojących zmian zarówno pacjent, jak i jego opiekun powinni porozumieć się z lekarzem, pielęgniarką lub pracownikiem koordynującym DOM Medica.

W nagłych przypadkach należy wezwać karetkę Pogotowia Ratunkowego. Jeśli problem dotyczy rurki tracheostomijnej, wzywając pogotowie, należy zaznaczyć, że potrzebny będzie zespół z ratownikiem medycznym lub lekarzem, który ma kwalifikacje do jej wymiany. Zawsze należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę DOM Medica o fakcie hospitalizacji.

Należy pamiętać, że treści zamieszczone na stronie są jedynie sugestiami i nie zastępują osobistej rozmowy z lekarzem. Tylko on / ona jest w stanie postawić ważną, opartą na dowodach diagnozę i udzielić porady lekarskiej.