Profesjonalna opieka
w Twoim domu

Profesjonalna opieka
w Twoim domu

Profesjonalna opieka
medyczna w Twoim domu

Wskazania do domowej wentylacji mechanicznej

Skierowanie do domowego leczenia respiratorem może otrzymać pacjent, który był hospitalizowany, ale już nie musi przebywać na oddziale ani w zakładzie sprawującym całodobową opiekę nad chorym. Jednocześnie cierpi na przewlekłą niewydolność oddechową i wymaga stosowania okresowej albo ciągłej wentylacji mechanicznej oraz stałego specjalistycznego nadzoru lekarza, rehabilitacji i profesjonalnej pielęgnacji.

Wentylacja mechaniczna respiratorem w warunkach domowych może być stosowana u pacjentów z takimi chorobami jak:

 1. choroby nerwowo-mięśniowe:
  • miopatie,
  • dystrofie mięśniowe (Duchenne’a, Beckera),
  • rdzeniowy zanik mięśni (SMA),
  • stwardnienie zanikowe boczne (SLA),
  • stany po poliomyelitis (choroba Heinego-Medina),
 2. choroby ośrodkowego układu nerwowego:
  • zespół hipowentylacji pochodzenia centralnego (tzw. klątwa Ondyny),
  • uszkodzenia naczyniopochodne,
 3. choroby ściany klatki piersiowej:
  • kyphoscolioza (skrzywienie kręgosłupa),
  • inne deformacje klatki piersiowej,
  • stany po operacjach płuc i klatki piersiowej,
 4. choroby płuc i oskrzeli:
  • przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP),
  • zwłóknienie płuc,
  • pylica,
  • sarkoidoza,
 5. choroby metaboliczne:
  • mukowiscydoza,
  • choroba Pompego,
 6. choroby i stany po urazie kręgosłupa i rdzenia kręgowego (szczególnie w odcinku szyjnym),
 7. zespół hipowentylacji otyłych (zespół Pickwicka),
 8. niewydolność krążeniowa,
 9. różne zespoły wad wrodzonych,
 10. wybrane przypadki z zakresu medycyny paliatywnej,
 11. bezdech senny (szczególnie pochodzenia centralnego, ale też niektóre w przypadkach bezdechu obturacyjnego).

Do wentylacji mechanicznej mogą też być skierowani chorzy oczekujący na przeszczep serca lub płuc.

Należy pamiętać, że treści zamieszczone na stronie są jedynie sugestiami i nie zastępują osobistej rozmowy z lekarzem. Tylko on / ona jest w stanie postawić ważną, opartą na dowodach diagnozę i udzielić porady lekarskiej.