Profesjonalna opieka
w Twoim domu

Profesjonalna opieka
w Twoim domu

Profesjonalna opieka
medyczna w Twoim domu

Wiedza HMV

Najczęstsze pytania z zakresu domowej wentylacji mechanicznej (HMV):

Wentylacja mechaniczna jest to sztuczny sposób wspierania oddychania lub jego zastępowania. Konieczna jest u osób, które nie mogą samodzielnie oddychać albo mają tę możliwość, ale w mniejszym stopniu niż jest to konieczne do funkcjonowania. Do wentylacji mechanicznej używany jest respirator, czyli specjalistyczny aparat medyczny, który zastępuje lub wspomaga mięśnie niezbędne do oddychania. Respirator nazywany jest potocznie sztucznym płucem.

Domowa wentylacja mechaniczna to leczenie niewydolności oddechowej przy pomocy respiratora w domu pacjenta. Dzięki temu chory ma lepsze samopoczucie i lepiej reaguje na leczenie. Domowa wentylacja mechaniczna może być prowadzona na dwa sposoby:

 • inwazyjnie – respirator łączy się z tracheotomią, czyli sztucznie wytworzoną drogą oddechową, która prowadzi przez szyję pacjenta bezpośrednio do jego tchawicy;
 • nieinwazyjnie – chory oddycha przez usta lub nos, zazwyczaj przez maskę podłączoną do respiratora i zakładaną na twarz pacjenta.

Programem domowej wentylacji mechanicznej może być objęty każdy pacjent, który potrzebuje wspomagania oddychania z powodu przewlekłej niewydolności oddechowej, ale nie wymaga już hospitalizacji ani pobytu w zakładzie sprawującym całodobową opiekę nad chorym.

Pacjent, który znajduje się pod opieką DOM Medica, otrzymuje bezpośrednio do domu niezbędny sprzęt medyczny oraz środki pomocnicze.

Świadczenie domowej wentylacji mechanicznej jest refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W związku z tym pacjent nie ponosi żadnych kosztów. Zarówno wynajęcie sprzętu medycznego, jak i opieka lekarza, pielęgniarki oraz fizjoterapeuty są bezpłatne.

W zakres wentylacji mechanicznej w warunkach domowych refundowanej przez NFZ wchodzą:

 • zapewnienie sprzętu niezbędnego do wentylacji mechanicznej
 • dostawę do domu pacjenta produktów medycznych i środków opatrunkowych,
 • serwis sprzętu medycznego,
 • wyszkolenie pacjenta i jego opiekunów z obsługi sprzętu, procedury wentylacji mechanicznej, zasad opieki nad chorym wentylowanym, udzielania pierwszej pomocy,
 • regularne wizyty lekarza, pielęgniarki i fizjoterapeuty,
 • stały kontakt telefoniczny z zespołem medycznym.

Pacjentów, którzy muszą być wentylowani więcej niż 16 godzin na dobę, lekarz odwiedza raz w tygodniu. Pielęgniarka i fizjoterapeuta odbywają wizyty przynajmniej dwa razy w tygodniu.

U pacjentów, którzy potrzebują wentylacji mniej niż 16, ale więcej niż 8 godzin na dobę, lekarz odbywa wizytę raz na dwa tygodnie, pielęgniarka – raz na tydzień, a fizjoterapeuta – dwa razy w tygodniu.

Pacjent, który jest wentylowany mechanicznie mniej niż 8 godzin na dobę, ma zapewnioną wizytę lekarza i pielęgniarki nie mniej niż raz na trzy miesiące.

Aby zostać pacjentem DOM Medica, należy posiadać:

 • skierowanie do Zespołu Opieki Domowej dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
 • kartę informacyjną leczenia szpitalnego,
 • kartę informacyjną leczenia szpitalnego,
 • kwalifikację do objęcia opieką w warunkach domowych wydaną przez lekarza specjalistę z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii lub specjalistę chorób płuc w zależności od rodzaju koniecznej wentylacji (inwazyjnej lub nieinwazyjnej),
 • w przypadku wentylacji mechanicznej inwazyjnej – sztuczny dostęp do układu oddechowego, czyli tracheotomię.

Mając powyższe dokumenty, należy skontaktować się z infolinią DOM Medica w celu rejestracji.

W przypadku awarii sprzętu istnieje bezpośrednie zagrożenie życia pacjenta. Należy wezwać niezwłocznie pogotowie ratunkowe, informując dyspozytora o awarii sprzętu pacjenta wentylowanego inwazyjnie.

Jeśli w domu dojdzie do awarii respiratora, należy skontaktować się z personelem medycznym DOM Medica. Pracownik DOM Medica po ustaleniu rodzaju awarii zaleca dalsze postępowanie. Jeśli usterka będzie bardziej skomplikowana, niezwłocznie do domu pacjenta dostarczony będzie zapasowy sprzęt medyczny.

Okres wentylacji mechanicznej uzależniony jest od stanu pacjenta i decyzji lekarza prowadzącego. Pacjent może być wentylowany kilkoma godzinnymi sesjami w ciągu dnia, całą noc lub w trudniejszych przypadkach, łącząc sesje dzienne z nocnymi. Im bardziej zaawansowana choroba, tym dłuższe są sesje i jest ich więcej. W łagodniejszych stanach chory wentylowany jest krócej, najczęściej tylko w nocy, dzięki czemu w dzień może normalnie funkcjonować.

Z wentylacji mechanicznej w warunkach domowych można korzystać tak długo, jak jest to konieczne dla zdrowia pacjenta. Nie ma tu ograniczeń czasowych. O kontynuacji lub zaprzestaniu wentylacji mechanicznej w domu decyduje lekarz prowadzący, opierając się o wyniki badań pacjenta.

W razie potrzeby kontaktu w sprawach związanych z pacjentem wentylowanym mechanicznie w warunkach domowych, należy zadzwonić pod numer lekarza prowadzącego lub pielęgniarki prowadzącej. W przypadku niemożności skontaktowania się bezpośrednio z personelem zespołu medycznego, należy zadzwonić pod numer infolinii 22 120 20 70.

Należy pamiętać, że treści zamieszczone na stronie są jedynie sugestiami i nie zastępują osobistej rozmowy z lekarzem. Tylko on / ona jest w stanie postawić ważną, opartą na dowodach diagnozę i udzielić porady lekarskiej.